Prihlasení užívatelia

Máme online 7 hostí 

Partneri

Projekt Tlačiť E-mail

Projekt sa zaoberá nedostatočným vyučovaním astronómie na slovenských základných a stredných školách. Na jednej strane obsahuje aktivity zamerané na vzdelávanie učiteľov fyziky a na druhej sa venuje aj študentom formou internetového korešpondenčného seminára. Spoločným cieľom aktivít projektu je prezentovať vedeckú kariéru v oblasti prírodných vied ako atraktívnu životnú buy zithromax voľbu pre študentov stredných škôl.

Cieľovou skupinou sú učitelia fyziky a študenti so záujmom o prírodné vedy druhého stupňa základných a stredných škôl v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji so špeciálnou pozornosťou venovanou gymnáziám.

Hlavnými aktivitami projektu sú školiace astropraktiká pre učiteľov a korešpondenčný seminár z astronómie pre hot lesbian porn študentov. Doplnkovými aktivitami sú prezentačné a publikačné činnosti, ktoré majú pomôcť v činnosti astronomických krúžkov v cieľovej oblasti.

Projekt bude trvať tri roky a jeho realizácia bude mať 8 etáp: tri série astropraktík, príprava a priebeh korešpondenčného seminára, aplikovanie nových tém korešpondenčného seminára, úvodné a záverečné prezentačné a publikačné aktivity.

 

Hlavný cieľ:

 

Vzb famous people udiť u talentovaných študentov záujem o vedeckú kariéru v oblasti prírodných vied.

 

Hlavné aktivity:

Riešitelia:

RNDr. Igor Kudzej, CSc. Pavol A. Dubovský RNDr. Iveta celebrity nude Lazorová RNDr. animated porn Pavol Rapavý
Zodpovedný riešiteľ Projektový manažer Koordinátor gay sex pre školy Koordinátor lektorov
Vihorlatská hvezdáreň Vihorlatská hvezdáreň Gymnázium Snina Slovenský zväz astronómov celebrity nude amatérov