Prihlasení užívatelia

Máme online 10 hostí 

Partneri

Astropraktikum č. 8 Tlačiť E-mail
V dňoch 20. až 22.10.2011 sa konalo ôsme astropraktikum pre učiteľov v rámci projektu Vesmír pre pokročilých. Nieslo sa v dobrej nálade napriek počasiu nevhodnému na praktické pozorovania. Venované bolo špeciálne astrofyzike, stelárnej astronómii a v praktickej časti hlavne premenným hviezdam. Nanešťastie sa nepodarilo prísť hlavnému lektorovi RNDr. L. Hricovi CSc. Dve predchádzajúce prednášky, ktoré už v rámci projektu predniesol vzbudzovali oprávnené očakávanie.
Prednášku s účasťou verejnosti v aule Gymnázia v Snine preto zimprovizoval koordinátor projektu P. Dubovský. Poslucháči sa síce nedozvedeli nič fyzikálne zaujímavé, ale viacerých učiteľov aj žiakov gymnázia zaujali prezentované možnosti vykonávania astronomických pozorovaní pomocou automatických ďalekohľadov cez internet.
V teoretickej časti astropraktika mal sólo Doc. Mgr. Š. Parimucha PhD. z UPJŠ v Košiciach. Prednášky o premenných hviezdach a fotometrii boli na vysokoškolskej úrovni. Ostatne medzi poslucháčmi boli aj traja piataci študujúci astrofyziku na UPJŠ.
 
Praktická časť bola napriek počasiu bohatá. Účastníci sa dozvedeli ako sa objavuje nová premenná hviezda, ako sa modelujú zákrytové dvojhviezdy, ako sa pracuje s rôznymi typmi ďalekohľadov a ako sa vizuálne pozorujú premenné hviezdy. Ing. P. Ďuriš pridal k štandardnému nácviku práce s astronomickými ďalekohľadmi a montážami aj mnoho cenných rád o výbere teleskopu pre začínajúceho celebrity sex tapes amatéra.
V čase konania astropraktika bol na metrovom ďalekohľade VNT práve namontovaný dvojkanálový fotoelektrický fotometer (po dvoch rokoch súvislej prevádzky CCD kamery). Účastníci si so záujmom prezreli zložitý opticko-mechanický systém fotometra, ale rovnako ich zaujal aj jeho pozorovací program. Pozorovanie geostacionárnych satelitov môže byť zaujímavou činnosťou aj v rámci astronomického krúžku.
Ubytovanie a stravovanie celebrity nude opäť zabezpečoval hotel Armales ku všeobecnej spokojnosti účastníkov aj lektorov.
 

Účastníci:

Petra Dziurová

Gymnázium Snina

dziurovapetra @gmail.com

Štefan Ontkovič

Gymnázium Snina

s.ontkovic @gmail.com

Dorota Černíková

Základná škola Kežmarská 30, Košice

dcernik2 @gmail.com

Martin Černík

U.S. Steel Košice

mcernik @sk.uss.com

Gabriel Salata

Medzilaborce

salata.gabriel @gmail.com

Oksana Kepičová

SOŠ v Snine

kepicova @szm.sk

Peter Mikloš

UPJŠ Košice, Prírodovedecká celebrity nude fakulta

miklos.petko @gmail.com

Zuzana Kreibiková

UPJŠ Košice, Prírodovedecká fakulta

Nympha212 @gmail.com

Jozef Nedoroščík

UPJŠ Košice, Prírodovedecká fakulta

prokyon87 @gmail.com

RNDr. Peter Jacečko

Gymnázium Medzilaborce

pjacecko @gymlab.sk

RNDr. Janka Jacečková

Gymnázium Medzilaborce

pjacecko @gymlab.sk

Lubica Tušanová

Gymnázium porn cartoon Kosice Trebišovská 12

lubatus @centrum.sk

 

Organizátori a lektori:

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

Vihorlatská hvezdáreň

 • Tmavá hmota a tmavá energia

Pavel Dubovský

Vihorlatská hvezdáreň

 • Astronomické pozorovania celebrity porn cez internet, využitie automatických ďalekohľadov v astronomickom krúžku.

 • Ako sa objavuje nová premenná hviezda

 • Nácvik vizuálneho pozorovania premenných hviezd – trenažér

Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.

UPJŠ Košice

 • Premenné hviezdy

 • Základy fotometrie

 • Modelovanie dvojhviezdy – V483 And hentai porn = Kol003

Ing. Pavol Ďuriš

SZAA

 • Montáže, ďalekohľady, detektory - Praktické cvičenie s prístrojmi na observatóriu

 • Simulácia nočnej nude celebrities oblohy, predstavenie zaujímavých objektov

 • iphone porn adá sa tma (teória a dokumentárny film o svetelnom znečistení)

RNDr. Pavol Rapavý

SZAA

 • Exoplanéty a cartoon porn hľadanie mimozemského života

Praktické pozorovania mohli účastníci robiť len cez internet. Napríklad na Sierra Star Observatory zadali pozorovanie v 4 filtroch symbiotickej premennej hviezdy YY Her, aktuálne vo vzplanutí. Výsledkom sú 4 nové body na svetelnej krivke. Na obrázku celkom vpravo.