Prihlasení užívatelia

Máme online 8 hostí 

Partneri

Astropraktikum č. 9 Tlačiť E-mail
V dňoch 3. až 5.11.2011 sa konalo deviate astropraktikum pre učiteľov v rámci projektu Vesmír pre porn cartoon pokročilých. Babie leto prišlo v novembri a tak sa praktická časť mohla konať pod reálnou oblohou. Väčšinu účastníkov tvorili tak, ako na jednom astropraktiku minulý rok, študenti piateho ročníka Prešovskej univerzity, budúci učitelia fyziky. Hlavným lektorom bol mladý pracovník stelárneho oddelenia Astronomického ústavu SAV Mgr. Emil Kundra, PhD. Vo svojich prednáškach sa venoval supernovám. Najprv pre verejnosť v aule Gymnázia v Snine a potom podrobnejšie pre účastníkov astropraktika v hoteli Armales v Stakčíne.

 

Novinkou v programe bolo príkladné riešenie úloh zo stelárnej astronómie. Mgr. Kundra tak chcel účastníkom ukázať ako využiť úlohy korešpondenčného seminára pri vedení mladých záujemcov o astronómiu.
V teoretickej časti ešte vystúpila Dr. Csatáryová s príspevkom o galaktickej astronómii. Prítomnosť Ing. Ďuriša bola ako zvyčajne využitá na informáciu o problematike svetelného znečistenia. Nechýbal ani obľúbený dokumentárny film o tejto problematike.
V praktickej časti sa Ing. Ďuriš realizoval už nie ako predseda Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti, ale ako kvalitný pozorovateľ. Svit Mesiaca kazil pohľad na hmlisté objekty. Účastníci sa preto učili hľadať hviezdokopy a dvojhviezdy. Dokonca sa dopracovali až ku nájdeniu poľa fyzikálnej premennej hviezdy V471 Lyr. Pozorovania pod reálnou oblohou boli striedané s inštruktážou pomocou programu Stellarium v teple, pri krbe v hlavnej budove hvezdárne.
Vzdelávací program astropraktika bol zakončený v sobotu dopoludnia prednáškou a krátkym filmom o tmavej hmote a tmavej energii. Účastníci „nadupaní“ teóriou o supernovách typu Ia ľahšie prijímali dôkazy o urýchľujúcej sa expanzii vesmíru.
 

 Ukážka zaujímavých objektov nočnej oblohy pomocou voľne dostupného programu Stellarium.

 Účastníci:

Mária Zástěrová
ZŠ Hrnčiarska, hot lesbian porn Humenné
zasterova @centrum.sk
Beáta Ľubiščáková
ZŠ Kudlovská 11 Humenné
bealub @gmail.com
Anton Lazorík
FHPV Prešovská prescription drugs Univerzita
lazorik.anton @gmail.com
Radovan Haľko
FHPV Prešovská porn cartoon Univerzita
radovanh1 @seznam.cz
Ľudmila Blaščáková
FHPV Prešovská Univerzita
ludmilablascakova @gmail.com
Mária Pustá
FHPV Prešovská Univerzita
pustamaria @centrum.sk
Júlia Pavlíková
FHPV Prešovská Univerzita
pavlikovajulia @azet.sk
Ľubomír Artim
FHPV Prešovská Univerzita
lubomir.artim @gmail.com
Peter Myšík
FHPV Prešovská Univerzita
peter.mysik @post.sk
Pavol Seman
FHPV Prešovská Univerzita
palyno @gmail.com
Viliam Vašuta
FHPV Prešovská Univerzita
vilo.vasuta @gmail.com
Margaréta Murcková
FHPV Prešovská Univerzita
megi18 @orangemail.sk
Lubica Tušanová
Gymnázium Košice Trebišovská 12
lubatus @centrum.sk
 
 Organizátori a gay pics lektori:
RNDr. Igor Kudzej, CSc.
Vihorlatská hvezdáreň
  • Tmavá hmota a tmavá energia
Pavol A. Dubovský
Vihorlatská hvezdáreň
  • Ako sa objavuje best lesbian porn nová premenná hviezda
  • Nácvik vizuálneho pozorovania premenných hviezd – trenažér
RNDr. Mária Csatáryová, PhD.
Prešovská Univerzita
  • Galaktická astronómia
Ing. Pavol Ďuriš
SZAA
  • Montáže, ďalekohľady, detektory - Praktické cvičenie s prístrojmi na observatóriu
  • Simulácia nočnej oblohy, celebrity nude predstavenie zaujímavých objektov
  • Hľadá sa tma (teória a dokumentárny film o svetelnom znečistení)
Mgr. buy kamagra Emil Kundra, PhD.
AsÚ SAV
  • Supernovy
  • Supernovy animated porn (ako je to v skutočnosti)
  • príkladné riešenie úloh zo stelárnej astronómie