Prihlasení užívatelia

Máme online 3 hostí 

Partneri

Astropraktikum č. 10 Tlačiť E-mail

 

V dňoch 24. až 26.11.2011 sa konalo posledné - desiate astropraktikum pre učiteľov v rámci projektu Vesmír pre pokročilých. Výnimočné bolo nielen tým, že bolo posledné. Prvý krát sa väčšia pozornosť venovala medziplanetárnej hmote. Za tým účelom prišiel hlavný lektor z doteraz najvzdialenejšieho pôsobiska. RNDr. Štefan Gajdoš, PhD., sa zaoberá výskumom asteroidov na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Univerzity Komenského v Modre. Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD., nerozprával o fotometrii premenných hviezd ako obyčajne, ale o spektroskopii. Súčasne si účastníci mohli prezrieť novú pozorovateľňu Univerzity P. J. Šafárika na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde sa práve spektroskopia bude robiť. A výnimočné bolo aj to, že sa praktické pozorovania robili v prvý večer, lebo len vtedy bolo jasno.
Prednáška pre verejnosť v aule Gymnázia v Snine bola odľahčenejšia. Dr. Gajdoš referoval o nedávnej expedícii za pozorovaním meteorického roja Drakonidy, ktorej sa zúčastnil.
Z ostatných príspevkov zaujala asi najviac prednáška Dr. Begeniho o ľudskom oku ako astronomickom detektore. RNDr. Peter Begeni nie je lekár ani astronóm, ale o oku nazhromaždil obrovské množstvo informácií ktoré sa pripravuje aj knižne vydať.
Praktické pozorovanie bolo skúškou odolnosti voči chladu. Podarilo sa však urobiť aj jeden skúšobný odhad jasnosti premennej hviezdy Delta Cephei.
Účastníkov bolo málo. Prišli len tí najzapálenejší. Astropraktiká ešte stále neobdržali akreditáciu z ministerstva školstva SR. Učiteľom je prakticky nemožné uvoľniť sa zo školy. Zato jeden z účastníkov prispel aj jednou prednáškou. Dr. Černík pracuje v US Steel Košice a je špecialista difrakčnú analýzu materiálov. Účasť na astropraktikách ho primäla k tomu, že si rozanalyzoval aj niektoré meteority, ktoré sa mu podarilo získať.
O to bohatšia bola účasť organizátorov a lektorov. Boli prítomní všetci štyria manažéri projektu a najpoužívanejší lektori Dr. Parimucha a Ing. Ďuriš. To umožnilo vyhodnotiť skúsenosti z realizácie astropraktík a pripraviť sa na ich pokračovanie po skončení projektu. Takisto sa hovorilo o poslednej etape projektu Vesmír pre pokročilých, ktorou budú záverečné prezentačné a publikačné aktivity.
Najvyťaženejší lektor – RNDr. Štefan Gajdoš, PhD.
 
  
Praktickú časť viedli buy viagra Ing. Ďuriš a P. A. Dubovský. Na druhom obrázku účastníci sústredení pred pozorovaním pri kozube.
 
Účastníci:
Petra Dziurová
Gymnázium Snina
dziurovapetra @ gmail.com
Dorota Černíková
ZŠ Kežmarská 30
dcernik2 @ gmail.com
Martin Černík
U.S.Steel Kosice
mcernik @ sk.uss.com
Robert Bury
Krosno
robert_bury @ op.pl
Tomáš Kolarcik
UNIPO
tomas.p.kolarcik @ gmail.com
Tomáš Vaško
VŠBM KE
snypo @ centrum.sk
René Novysedlák
SZAA, SAS lesbian porn pri SAV
rene.novysedlak @ vesmir.sk
Jaroslav Merc
Klub astronómov Pallas
jaroslav.merc hot lesbian porn @ gmail.com
Gabriel Salata
Slovensky skauting, 120. zbor Humenne
salata.gabriel @ gmail.com
Samuel Havadej
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Prírodovedecká Fakulta
s.havadej @ hot gay porn gmail.com
 
Organizátori a lektori:
RNDr. Igor Kudzej, cialis online CSc.
Vihorlatská hvezdáreň
Pavel Dubovský
Vihorlatská hvezdáreň
 
RNDr. Mature Porn Pavol Rapavý
SZAA
  • Extrasolárne planéty
Ing. Pavol porno gay Ďuriš
SZAA
  • Montáže, ďalekohľady, detektory - Praktické cvičenie s prístrojmi na observatóriu
  • Simulácia nočnej oblohy, predstavenie zaujímavých objektov
RNDr. Peter Begeni
SAS
  • Oko – základný detektor svetla
Doc. Mgr. hot lesbian porn Štefan Parimucha, PhD.
UPJŠ Košice
  • Spektroskopia
RNDr. Štefan Gajdoš, PhD.
OAA, KAFZM FMFI UK
  • Drakonidy 2011 – expedícia za pozorovaním meteorického roja
  • Prečo a ako hľadáme, objavujeme a pozorujeme asteroidy
  • Astrometria malých telies - rýchla, jednoduchá, užitočná
  • Astrometria malých telies v praxi