Prihlasení užívatelia

Máme online 3 hentai porn hostí 

Partneri

Správa z 10. astropraktika Tlačiť E-mail

Uskutočnilo sa nude celebrities posledné 10. astropraktikum projektu. Táto aktivita je ukončená. Projekt však ďalej pokračuje záverečnými prezentačnými a publikačnými akivitami. V rámci nich  budú prednášky, ktoré celebrity nude odzneli na astropraktikách zosumarizované na jednom CD nosiči a korešpondenčný seminár, inovovaný po vyše ročnej prevádzke, bude vydaný v tlačenej podobe.