Prihlasení užívatelia

Máme online 8 hostí 

Partneri

Korešpondenčný seminár Tlačiť E-mail

Korešpondenčný seminár pre žiakov základných a stredných škôl.

Dlhodobá aktivita realizovaná formou internetového fóra. Prihlásení žiaci študujú predložené témy a riešia zadané úlohy. Majú možnosť konzultovať s moderátorom témy. Odporúčame spoločné riešenie úloh v rámci existujúcich alebo novozaložených astronomických krúžkov.

Zverejnené učebné texty nie vždy plne postačujú na vyriešenie všetkých úloh. Odporúča sa spolupráca s vedúcim krúžku, s knižnicou, s inými internetovými zdrojmi. Špeciálne to platí pre žiakov nižších ročníkov, ktorých znalosti matematického aparátu môžu byť nedostatočné.

Úlohy označené hviezdičkou* sú náročnejšie a ich riešenie očakávame len od žiakov stredných škôl.

Jednotlivé témy spracovali moderátori pričom hlavným zdrojom, z ktorého čerpali bol Kurz astronómie pre žiakov všeobecno vzdelávacích škôl pripravený pracovníkmi Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity (Ukrajina). Autori: L.S. Kudaškina, V.I. Marsakova, I.L. Andronov, L.L. Činarova, L.S. Šakun.

Návod na použitie

 • Vstup do Korešpondenčného seminára: link "Vstup" v menu vľavo
 • Registrácia - fórum je plne prístupné len pre registrovaných užívateľov.
 • Korešpondenčný seminár je rozdelený na 5 blokov. Každý blok obsahuje niekoľko samostatných fór. Fórum obsahuje niekoľko tém. Základom je učebný text sprevádzaný spravidla rôznymi prílohami. Od užívateľov sa očakáva riešenie zadaní v téme Úlohy.
 • Komunikácia vo fóre sa deje dvoma základnými spôsobmi.
  reply 1. Užívatelia prispievajú k ľubovoľnej téme svojimi otázkami, postrehmi, návrhmi.


  mail 2. Riešenia animated porn úloh posielajú formou súkromnej e-mailovej správy moderátorovi fóra.


 • Moderátori odpovedajú na otázky a vyhodnocujú riešenia úloh. Nesprávne riešenia si môže užívateľ opraviť. Po vyriešení dostatočného počtu úloh udelí moderátor užívateľovi potvrdenie o absolvovaní danej témy. Moderátor uplatňuje rôznu náročnosť voči žiakom základných a stredných škôl.
 • Cieľom užívateľov je zozbierať potvrdenia o absolvovaní všetkých tém korešpondenčného seminára. Môžu pritom postupovať v ľubovoľnom poradí. Najlepšie je postupovať v poradí jednotlivých blokov spolu s ďalšími členmi krúžku.
 • Úspešní absolventi obdržia od Vihorlatskej hvezdárne Certifikát a iné nemateriálne výhody. Tieto budú ešte upresnené, ale isté je, že budú zásadne nemateriálne. To je princíp tohto seminára. Vihorlatská hvezdáreň nechce rozdávať ceny, ale získať pre slovenskú astronómiu "nové mozgy".

Obsahová štruktúra korešpondenčného seminára – základných 17 tém

1. Blok - Astronómia staroveká veda; moderátor: Michal Maturkanič, Vihorlatská hvezdáreň Humenné
 • Predmet astronómie, História astronómie
 • Nebeská sféra, pohyb telies po oblohe, synodický pohyb, súhvezdia
 • Zákony pohybu planét, základy nebeskej mechaniky
 • Meranie hentai porn času, kalendár
2. Blok - Slnečná sústava, svet planét; moderátor: RNDr. Svetozár Štefeček, hvezdáreň Sobotište.
 • Zloženie a vznik iphone porn slnečnej sústavy
 • Vzťahy Zem - Mesiac, slapy, fázy, zatmenia
 • Malé telesá slnečnej sústavy, kométy
3. Blok - Základy astrofyziky; moderátor: hd milf porn Pavol A. Dubovský, Vihorlatská hvezdáreň Humenné
 • Metódy astrofyzikálneho výskumu, ďalekohľady, detektory
 • Slnko – najbližšia hot lesbian porn hviezda
 • Základné charakteristiky hviezd
 • Premenné hviezdy
 • Konečné štádiá vývoja hviezd
4. Blok - Galaxie; moderátor: RNDr. Zdeněk Komárek, hvezdáreň Michalovce
 • Naša Galaxia – Mliečna cesta
 • Medzihviezdne prostredie a hmloviny
 • Klasifikácia galaxií. Aktívne galaxie a kvazary
5. Blok - Vesmír; moderátor: RNDr. Zdeněk Komárek, hvezdáreň Michalovce.
 • Veľký tresk a vývoj celebrity nude vesmíru. Reliktové žiarenie, modely vesmíru
 • Život vo vesmíre. Problém naked celebrities mimozemských civilizácií

Hlavný koordinátor moderátorov: RNDr. Pavol black porn Rapavý, hvezdáreň Rimavská Sobota.